NosExpert

רח. פנקס 9 תל אביב
טל. 03-6023686


תפריט
שם *
אימייל *
טלפון

ניתוח פלסטי ראשוני של האף – תמונות אשר מוצגות בפרק הזה ממחישות עד כמה רחב מגוון של צורות ובעיות המצריכות גישה אינדיבידואלית ופיתרון שונה לכל אחד בהתאם לנתונים שלו תוך השגת הצורה האסתטית המירבית ושמירת תיפקוד תקין של האף. ברוב נמכריע של המקרים ד"ר קריכלי מנתח בשיטה סגורה אך בעת הצורך, בעיקר בניתוחים מתקנים, גם בשיטה פתוחה.

ניתוח אף ראשוני - תמונות לפני ואחרי . עמוד 4

_ 1 _ _ 2 _ _ 3 _ [ 4 ] _ 5 _ _ 6 _ _ 7 _ _ 8 _ _ 9 _ _ 10 _ _ 11 _ _ 12 _ _ 13